Kolebka cywilizacji

Pobierz video
Pobierz audio

Przepowiednie dotyczące Asyrii a w szczególności zniszczenia Niniwy. Biblia jako wiecznie, niesłusznie podważane historyczne źródło informacji. Przepowiednie zaczerpnięte z księgi Nahuma oraz Sofoniasza.