Dusza jest śmiertelna

Kolejny odcinek na temat piekła i śmiertelności duszy. Tym razem skupiam się na wersetach, które mówią o śmiertelności duszy.