Śmierć

Demaskuje pierwsze a zarazem najczęściej powielane w naszych czasach kłamstwo Szatana. Mówię o tym czym jest śmierć oraz o nieśmiertelności duszy.