Radzić się umarłych?

Pobierz audio

„A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka.” Izajasza 8:19-20

Czy powinniśmy radzić się umarłych? Co z modleniem się do zmarłych świętych? Czy radzić się Marii matki Jezusa?