Po co nam Stary Testament?

Pobierz audio

Czy Stary Testament w “Nowym Przymierzu” jest do czegoś potrzebny? Pokazuje na przykładzie fragmentu z Tory jak dużą wartość dla chrześcijan ma Stary Testament czytany odpowiednio. Omawiany przykładowy fragment dotyczy tego w jaki sposób należy studiować Biblię.

Posted in . | Tagged , | 8 Comments