Apokalipsa: Wizja Baranka Bożego

Pobierz audio

Omówienie oraz interpretacja wydarzeń zapisanych w Objawieniu Jana, rozdziale 5.

Posted in . | Tagged , | 22 Comments